Allemaal familie?

Tijdens de nasporingen naar onze voorouders, komen we de naam De Geeter tegen bij mensen waarvan nog niet duidelijk is of ze tot onze tak van de familie behoren. Weet u meer over deze mensen en hun familie? We komen graag met u in contact.

Nederland

 • De oudste vermelding is van 22 mei 1646. Isac Florijsse en Sara de Geeter laten in een Protestante kerk in Rotterdam hun dochtertje Cornelija Florijsse dopen. Getuigen zijn Abram de Pram, Jannetge de Geeter en Trintge Willems.
 • In Aardenburg, Zeeland, gaat 27 augustus 1667 Neeltie de Geeter (jongedochter geboren en wonende te Eekloo) in ondertrouw met Gilles van den Kerckhove, weduwnaar van Tanneke van Raemsdonck, wonende in de Biesen.
 • In Arnemuiden trouwt Jan de Geeter op 14 februari 1674 met Leyntje Gabriels van de Velde.
 • Catharina de Geeter is volgens een akte (Amsterdam, 1 december 1688) wees en wordt door haar voogden als winkelmeisje bij Steven Bernier geplaatst.
 • Op 29 juli 1704 is Aarnout de Geeter in Vlissingen getuige bij de doop van Cornelia van den Nieuwstad.
 • Maria de Geeter, begraven op 11 juli 1711 (Oude Kerkhof Middelburg).
 • Janneke de Geeter, begraven op 6 mei 1713 (Oude Kerkhof Middelburg).
 • Josaias de Geeter en Sacharias de Geeter, woonachtig in de Seegersstraat, begraven op 10 april 1729 (Oude Kerkhof Middelburg).
 • Nicolaas van der Noot (Brussel 1665 – Amsterdam 1730) trouwt na het overlijden van zijn eerste vrouw Barbe van Gersemeyer in 1664 met Suzanne de Geeter. Een zoon uit dit huwelijk is Dominicus Fransiscus van der Noot de Geeter. Hij wordt directeur–generaal en president van de Noord– en Zuidkust van Afrika (Goudkust–West Afrika).

België

 • In Belsele woont het echtpaar Jan De Geeter en Margriet Hermans. Dit echtpaar laat hier tussen 1627 en 1647 verscheidene kinderen dopen.
 • In de gemeente St.Pauwels woont het gezin van Adriaan de Geeter en Andrea de Backer. Dit gezin laat tussen 1654 en 1677 de volgende kinderen dopen.
  Carel De Geeter, geboren in 1654 in St.Pauwels
  Sebastiaan De Geeter, geboren in 1656 in St.Pauwels
  Jacobus De Geeter, geboren in 1660 in St.Pauwels
  Amelberga De Geeter, geboren in 1665 in St.Pauwels
  Petrus De Geeter, geboren in 1667 in St.Pauwels
  Jan De Geeter, geboren in 1668 in St.Pauwels
  Magdelena De Geeter, geboren in 1674 in St.Pauwels
 • Petrus De Geeter (geboren in 1667, zie hierboven) gaat op 4 mei 1701 in Verrebroek in ondertrouw met Maria van Dosselaer. Getuigen hierbij zijn Petrus van Kerckhove en Elisabeth van den Eeden. Nadat de drie bannen zijn uitgesproken vindt het huwelijk plaats op 16 mei 1701 onder getuigenis van Petrus van Kerckhove en Petronella De Geeter.
 • Petronella De Geeter gaat op 10 augustus 1674 in Verrebroek in ondertrouw met Egidius Vergauwen. Als getuigen treden Henricus de Geeter en Adrianus Leugenhage op. Nadat de drie bannen (afkondigingen van het huwelijk) zijn uitgesproken, wordt op 21 augustus 1674 het huwelijk voltrokken, onder getuigenis van Joannes Vergauwen en Andrisina Backers. Het echtpaar krijgt drie kinderen.
  Adrianus Vergauwen, geboren op 18-08-1675 in Verrebroek
  Egidius Vergauwen, geboren op 21-11-1677 in Verrebroek
  Jodocus Vergauwen, geboren op 29-10-1682 in Verrebroek
 • Een andere Petronella De Geeter gaat op 3 november 1686 te Verrebroek in ondertrouw met Jacobus Smet. Getuigen hierbij zijn Roelandus Smet en Joanna Arents. De drie bannen worden op 3 oktober en 17 november 1686 uitgesproken. Op 17 november vindt onder getuigenis van Judocus Vergauwen en Joannes van de Velden het huwelijk plaats. Petronella en Jacobus krijgen twee kinderen:
  Petrus Smet, geboren op 04-04-1690 in Verrebroek
  Maria Anna Smet, geboren op 15-03-1693 in Verrebroek

  Uit de Staten van Goed (Verrebroek) van 19 Oktober 1696 blijkt dat Jacobus Smet inmiddels moet zijn overleden. Jan van de Velde en Jacques De Geeter worden voogden van Maria Anna Smet. Er zijn geen patrimoine goederen. Een huisje met schuurtje en stalling te Verrebroek op grond 1G van Danneel Borgillon (gekocht van Jan Verbesselt) staat wel vermeld. Petronella blijft niet lang alleen. Op 13 oktober 1696 gaat zij in ondertrouw met Jacobus Hendrix uit St.Niklaas. Als getuigen treden Judocus Laureys en Cornelia Leyten op. Dit huwelijk gaat echter niet door (‘Nihil deest hic’). Petronella zit niet bij de pakken neer: op 25 november 1696 hertrouwt zij in Verrebroek met Petrus van Kerckhove. Getuigen bij de ondertrouw zijn Judocus van Kerckhove en Cornelia Leyten. Bij het huwelijk zelf zijn Judocus van Berckmoes en Joannes van de Velden de getuigen.

 • Jacobus De Geeter wordt geboren in St. Niklaas. Hij trouwt op 11 december 1717 met Judoca van Vlierberghe. Bij dit huwelijk treden Carel de Geeter en Petrus d’Hooge als getuigen op.
 • In Vinkt trouwen op 1 juni 1723 Pieter Blancke (zoon van Joos Blancke en Elisabeth De Geeter, geboren te Aarsele op 20 april 1701) en Joanna Debil (dochter van Franciscus Debil en Marie van Hecke, geboren te Vinkt op 16 juni 1701).
 • In het Rijksarchief van Gent fonds Maldegem (resolutieboek register 597) vinden we dat Joannes De Geeter fs Maertens (geboren op 3 september 1705 te Oost-Winckele) vrijlaat wordt van Maldegem.

(met dank aan neef Henk de Geeter Ϯ uit Schoonoord voor het verzamelen van veel van deze informatie)